Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΡΙΤΩΝΑ απαρτίζεται από τους κ.κ.:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ :ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ :ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόσπασμα απο το βιβλίο του Τρίτων